DIN LOKALA ELPARTNER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILJÖPOLICY FÖR ELTJÄNST I LERUM AB
Eltjänst i Lerum AB´s verksamhet består i huvudsak av att leverera kompletta elinstallationer till företag, privatpersoner, kommuner mm. Vi är idag 4st anställda och vi försöker alltid att sätta miljöfrågan i fokus vid våra installationer.

Vår miljöpolicy är följande:
  • Följa och utveckla våra inköpsrutiner (minimera tranporter)

  • Undvika att använda kemikalier (om möjlighet finns)

  • Hantera vårat avfall genom källsortering och återvinning

  • Försöka göra ständiga miljöförbättringar

Martin Niklasson VD
Eltjänst i Lerum AB

2012-08-02