DIN LOKALA ELPARTNER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICEAVTAL / RAMAVTAL
Eltjänst har ramavtal med Lerums Kommun för elinstallationer.
Vi utför service på kommunens fastigheter och egendom.
Avtalet löper mellan 2012-2016.


Vi har även serviceavtal med Alingsås Kommun, vilket även omfattar Alingsås Kommun, FABS, Alingsås Hem, Alingsås samt Vårgårda Räddningstjänst.
Avtalet löper mellan 2015-2016.

Vi här även serviceavtal med Solbo Centrum (Bagges Torg i Lerum). Vi utför elservice på fastigheterna.